Positieflijst 2022


Op 9 juli 2022 j.l. hebben we de volgende mail ontvangen van het Platvorm Verantwoord Huisdierenbezit inzake de Positieflijst.
De boodschap in deze brief is: houdt uw hoofd koel, er wordt aan gewerkt.

“Ook al staat uw soort niet op de positieflijst: doe geen afstand, en laat u niet ompraten. Wij houden u van alle ontwikkelingen op de hoogte via onze website. Op de websites van de overheid kan de indruk worden gewekt dat het allemaal definitief is, dat is niet zo en zal het ook nooit worden.” aldus de voorzitter van het PVH.

In de brief staan ook alle linkjes van de sites waar u de details kunt vinden.

Het bestuur.

Janke van der Hem
Webmaster

Van secretariaat PVH de volgende brief ontvangen.


Op 6 juli 2022 stuurde de Minister LNV zijn 2e versie van het Toetsingskader en een positieflijst
zoogdieren met 30 soorten naar de 2e Kamer voor advies. De stukken staan "hier"

Alle beoordelingen van ruim 300 soorten zijn "hier"te vinden.

Hij is voornemens die positieflijst per 1 januari 2024 te laten ingaan. Er is ook een overgangsregeling aangekondigd.

Dat dit nu kwam, was niet onverwacht. De minister had eerder al aangekondigd dat hij de stukken deze zomer zou presenteren. Reacties die in het bestuur opkwamen variëren van onzinnig en onwettig en inhoudelijk onjuist.
We weten wat ons te doen staat, en wie we daar bij nodig hebben.
Zoals altijd zal onze huisjuriste ons in deze zaken bijstaan.
We pleiten nog steeds voor bindende houderij-voorschriften.

Inhoudelijk lijkt het Toetsingskader iets gewijzigd ten opzichte van de 2018 versie.
Aan onze belangrijke juridische en technische bezwaren is in het geheel niet tegemoet gekomen.

Nog steeds lijkt men zich op het ministerie niet te realiseren dat invasieve exoten problematiek of het thema zoönosen niet in de Wet Dieren thuishoort. Daar hebben we in Nederland en in de EU andere wetten/regelingen voor.

Ook al staat uw soort niet op de positieflijst: doe geen afstand, en laat u niet ompraten.
Wij houden u van alle ontwikkelingen op de hoogte via onze website.
Op de websites van de overheid kan de indruk worden gewekt dat het allemaal definitief is, dat is niet zo en zal het ook nooit worden


Namens Bestuur PVH
W. (Pim) Wilhelm (vz


click hier